Aggresjonsproblematikk: Skolebaserte kompetansehevende tiltak sammenliknet med vanlig opplæring eller venteliste

Populasjon: Barn og unge i alderen 4 til 18 år
Intervensjon: Skolebaserte kompetansehevende tiltak (helsekunnskap integrert i de obligatoriske fagene)
Sammenligning: Vanlig opplæring og venteliste
Basert på: Melendez-Torres 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Voldelig oppførsel/atferd (7-11 åringer)
Studier (antall personer)
10 studier (13 358 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Inkonsistente funn: ingen tydelige funn på om kompetansehevende tiltak hadde negativ, positiv eller ingen effekt på voldelig oppførsel/atferd (7-11 år)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1.Nedgradert -1: risikoen for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 for presisjon: manglende meta-analyse gir økt sjanse for upresise resultater
Utfall
Voldelig oppførsel/atferd (11-14 åringer
Studier (antall personer)
3 studier (5280 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Studiene viste at kompetansehevende tiltak på voldelig oppførsel/atferd hadde en effekt på kort sikt, men viste ikke signifikant effekt på lengre sikt (11-14 år)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risikoen for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 for presisjon: manglende meta-analyse gir økt sjanse for upresise resultater
Utfall
Kompetansehevende tiltak på utsatthet for utsatthet for vold (7-11 år)
Studier (antall personer)
7 studier (10 082 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Fem av syv studier viste at kompetansehevende tiltak ikke hadde en effekt på antall utsatthet for vold (7-11 år)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risikoen for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 for presisjon: manglende meta-analyse gir økt sjanse for upresise resultater. Note: Oversikten er en narrativ syntese over eksisterende litteratur. GRADE-vurderingen er gjort på bakgrunn artikkelen Murad (2017) «Rating the certainty in evidence in the absence of a single estimate of effect”
Utfall
Kompetansehevende tiltak på antall utsatthet for vold (11-16 år)
Studier (antall personer)
4 studier (7458 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Kompetansehevende tiltak hadde ingen effekt på antall utsatthet for vold (11-16 år)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1: risikoen for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1 for presisjon: manglende meta-analyse gir økt sjanse for upresise resultater Note: Oversikten er en narrativ syntese over eksisterende litteratur. GRADE-vurderingen er gjort på bakgrunn artikkelen Murad (2017) «Rating the certainty in evidence in the absence of a single estimate of effect”