Strukturell gruppeterapi + vanlig oppfølging (medisiner) sammenliknet med Håndarbeidsgruppe + vanlig oppfølging (medisiner)

Populasjon: Ungdommer diagnostisert med psykose (korttidsoppfølging)
Intervensjon: Strukturell gruppeterapi + vanlig oppfølging (medisiner)
Sammenligning: Håndarbeidsgruppe + vanlig oppfølging (medisiner)
Basert på: Datta 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Psykisk tilstand (mental state) Gjennomsnittlig endepunkts totalskåre PANSS (høy skåre = dårlig)
Studier (antall personer)
1 studie (48 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittlig endepunkts totalskåre PANSS i kontrollgruppa var 55.61 (SA 3.5)
Effektestimater
Gjennomsnittlig endepunkts totalskåre PANSS i intervensjonsgruppa var 2.57 lavere (4.47 lavere til 0.67 lavere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1 Nedgradert -1 pga stort frafall og ingen beskrivelse av «intention to treat» analyse 2 Nedgradert -1: binært utfall ikke tilgjengelig, kontinuerlig skåre fra PANSS brukt som alternativ indikator 3 Nedgradert -1 pga presisjon: få deltakere (<400) 4 Nedgradert -1 pga presisjon: kun 1 studie
Utfall
Frafall: alle årsaker
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
233 av 1 000
Effektestimater
166 av 1 000 (58 til 467)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1 Nedgradert -1 pga stort frafall og ingen beskrivelse av «intention to treat» analyse 3 Nedgradert -1 pga presisjon: få deltakere (<400) 4 Nedgradert -1 pga presisjon: kun 1 studie