Olanzapin sammenliknet med risperidon

Populasjon: Barn og unge i alderen 7-19 år diagnostisert med en psykoselidelse
Intervensjon: Olanzapin
Sammenligning: Risperidon
Basert på: Xia 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Total skår
Studier (antall personer)
8 studier (457 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,06 (95% KI-0,31 til 0,19)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Positiv symptom skår
Studier (antall personer)
5 studier (277)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,09 (95% KI-0,32 til 0,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Negativ symptom skår
Studier (antall personer)
5 studier (277)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,11 (95% KI-0,34 til 0,13)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Uønskede hendelser (vekt)
Studier (antall personer)
4 studier (211)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell er 2,90 (95% KI 1,41 til 4,39)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Uønskede hendelser (vekt)
Studier (antall personer)
2 studier (111)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell er 0,90 (95%KI 0,42 til 1,38)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Uønskede hendelser (prolaktin)
Studier (antall personer)
2 studier (120)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,11 (95% KI 0,01 til 0,85)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Uønskede hendelser (tretthet- hypersomnia)
Studier (antall personer)
5 studier (276)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,11 (95% KI 0,01 til 0,85)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Uønskede hendelser (Søvnløshet-insomnia)
Studier (antall personer)
4 studier (255)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,31 (95% KI 0,11 til 0,85)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Uønskede hendelser (myotoni)
Studier (antall personer)
4 studier (255)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,12 (95% KI 0,03 til 0,49)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet.
Utfall
Uønskede hendelser (skjelvinger)
Studier (antall personer)
4 studier (255)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,22 (95% KI 0,08 til 0,63)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Uønskede hendelser (rastløshet- Tardiv akatisi)
Studier (antall personer)
4 studier (255)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,27 (95% KI 0,12 til 0,57)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.