Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med vanlig oppfølging på spesialistsenter for personer med akutt selvmordsrisiko

Populasjon: Ungdom og unge voksne mellom 15 til 29 år diagnostisert med førstegangspsykose
Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi
Sammenligning: Vanlig oppfølging på spesialistsenter
Basert på: NICE 2016 (CG155)
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Livskvalitet- tidspunkt for oppfølging 10 uker
Studier (antall personer)
1 studie (42 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,04 (95% KI -0,54 til 0,47)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av kun 1 studie
Utfall
Dødelighet (antall dødsfall som resultat av selvmord, gitt at deltakere som falt ut ikke døde som resultat av selvmord)- tidspunkt for oppfølging 10 uker
Studier (antall personer)
1 studie (56 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Ikke mulig å estimere (ingen tilfeller)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av kun 1 studie
Utfall
Tidlig frafall fra studien- tidspunkt for oppfølging 10 uker
Studier (antall personer)
1 studie (56 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 2,02 (95% KI 0,72 til 5,66)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av kun 1 studie
Utfall
Livskvalitet- tidspunkt for oppfølging 36 uker
Studier (antall personer)
1 studie (33 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,03 (95% KI -0,66 til 0,71)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av kun 1 studie
Utfall
Dødelighet (antall dødsfall som resultat av selvmord, gitt at deltakere som falt ut ikke døde som resultat av selvmord)- tidspunkt for oppfølging 36 uker
Studier (antall personer)
1 studie (56 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,81 (95% KI 0,05 til 12,26)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av kun 1 studie