Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Ungdom og unge voksne, gjennomsnittsalder 23,3 år, diagnostisert med førstegangspsykose (inkludert de som i tillegg er diagnostisert med uspesifisert bipolar lidelse)
Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med vanlig oppfølging
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: NICE 2016 (CG155)
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer på depresjon- tidspunkt for oppfølging 26 uker
Studier (antall personer)
1 studie (46 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,29 (95% KI -0,87 til 0,30)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av kun 1 studie
Utfall
Tidlig frafall fra studien- tidspunkt for oppfølging 26 uker
Studier (antall personer)
1 studie (66 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,94 (95% KI 0,85 til 4,43)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av kun 1 studie
Utfall
Symptomer på depresjon- tidspunkt for oppfølging 52 uker
Studier (antall personer)
1 studie (46 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,05 (95 % KI -0,65 til 0,54)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av kun 1 studie
Utfall
Tidlig frafall fra studien- tidspunkt for oppfølging 52 uker
Studier (antall personer)
1 studie (66 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,77 (95% KI 0,89 til 3,52)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av kun 1 studie
Utfall
Uønskede hendelser
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
-
Beskrivelse
Ikke rapportert