Klozapin sammenlignet med et annet antipsykotika for barn og unge som ikke responderer godt nok på medikamentell behandling del 2

Populasjon: Barn og ungdom, gjennomsnittsalder mellom 12,3 år (7,0 til 16,0) og 15,6 år, diagnostisert med psykotisk episode (i tillegg diagnostisert med schizofreni)
Intervensjon: Klozapin
Sammenligning: Olanzapin/haloperidol
Basert på: NICE 2016 (CG155)
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Metabolsk: vekt kg- tidspunkt for oppfølging 8 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (25 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,04 (95% KI -0,82 til 0,75)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Metabolsk: BMI- tidspunkt for oppfølging mellom 8 og 12 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
2 studier (63 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,03 (95% KI -0,47 til 0,52)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Metabolsk: fastende serum glukosenivå mg/per dl- tidspunkt for oppfølging 12 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (38 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,79 (95% KI -1,45 til -0,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Metabolsk: fastende totalt kolesterol mg/per dl- tidspunkt for oppfølging 12 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (38 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,31 (95% KI -0,34 til 0,95)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Metabolsk: fastende triglycerider mg/per dl- tidspunkt for oppfølging12 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (38 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,28 (95% KI -0,92 til 0,37)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Kardio: takykardi- tidspunkt for oppfølging 104 uker
Studier (antall personer)
1 studie (21 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,18 (95% KI 0,01 til 3,41)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Kardio: takykardi- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (22 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 4,80 (95% KI 1,30 til 17,66)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Nevrologisk: AIMS- tidspunkt for oppfølging 104 uker
Studier (antall personer)
1 studie (21 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,02 (95% KI -0,83 til 0,88)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Nevrologisk: SAS- tidspunkt for oppfølging 104 uker
Studier (antall personer)
1 studie (21 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,66 (95% KI -0,23 til 1,54)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Tidlig frafall fra studien- tidspunkt for oppfølging mellom 8 og 12 uker (ved behandlingsslutt) eller 104 uker
Studier (antall personer)
3 studier (85 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,15 (95% KI 0,43 til 3,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.