Klozapin sammenlignet med et annet antipsykotika for barn og unge som ikke responderer godt nok på medikamentell behandling del 1

Populasjon: Barn og ungdom, gjennomsnittsalder mellom 12,3 år (7,0 til 16,0) og 15,6 år, diagnostisert med psykotisk episode (i tillegg diagnostisert med schizofreni)
Intervensjon: Klozapin
Sammenligning: Olanzapin/haloperidol
Basert på: NICE 2016 (CG155)
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer totalt- tidspunkt for oppfølging mellom 8 og 12 uker (ved behandlingsslutt) eller 104 uker
Studier (antall personer)
3 studier (85 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,50 (95% KI 0,06 til 0,94)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Sensitivitetsanalyse: symptomer totalt- tidspunkt for oppfølging 12 uker (ved behandlingsslutt) eller 104 uker
Studier (antall personer)
2 studier (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,41 (95% KI -0,11 til 0,92)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Positive symptomer- tidspunkt for oppfølging mellom 8 og 12 uker (ved behandlingsslutt) eller 104 uker
Studier (antall personer)
3 studier (85 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,71 (95% KI 0,27 til 1,16)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Sensitivitetsanalyse: positive symptomer- tidspunkt for oppfølging 12 uker (ved behandlingsslutt) eller 104 uker
Studier (antall personer)
2 studier (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,73 (95% KI 0,07 til 1,38)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Negative symptomer- tidspunkt for oppfølging mellom 8 og 12 uker (ved behandlingsslutt) eller 104 uker
Studier (antall personer)
3 studier (85 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,53 (95% KI 0,10 til 0,97)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Sensitivitetsanalyse: negative symptomer- tidspunkt for oppfølging 12 uker (ved behandlingsslutt) eller 104 uker
Studier (antall personer)
2 studier (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,49 (95% KI -0,15 til 1,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Global tilstand- tidspunkt for oppfølging mellom 8 og 12 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
2 studier (64 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,51 (95% KI 0,01 til 1,01)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Psykososial fungering- tidspunkt for oppfølging 12 uker (ved behandlingsslutt) eller 104 uker
Studier (antall personer)
2 studier (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,80 (95% KI -0,43 til 2,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.