Førstegangspsykose: risperiodon sammenliknet med olanzapin del 2

Populasjon: Barn, ungdom og unge voksne, gjennomsnittsaldre 13,8 (8 til 19), 20,8, 23,3 og 25,5 (16,4 til 44,4) år, diagnostisert med førstegangspsykose
Intervensjon: Risperidon
Sammenligning: Olanzapin
Basert på: NICE 2016 (CG155)
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Kardio: systolisk blodtrykk- oppfølging etter 52 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (74 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,76 (95% KI -1,23 til -0,28)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 4. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (øvre aldersgrense inkluderer voksne over 44,4 år og er ikke derfor nødvendigvis representative for en populasjon av barn og unge mennesker).
Utfall
Kardio: diastolisk blodtrykk- tidspunkt for oppfølging 52 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (74 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,44 (95% KI -0,84 til -0,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 4. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (øvre aldersgrense inkluderer voksne over 44,4 år og er ikke derfor nødvendigvis representative for en populasjon av barn og unge mennesker)
Utfall
Hormonelt: prolaktin- tidspunkt for oppfølging 52 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
2 studier (108 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 1,67 (95% KI 1,22 til 2,11)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 4. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (øvre aldersgrense inkluderer voksne over 44,4 år og er ikke derfor nødvendigvis representative for en populasjon av barn og unge mennesker).
Utfall
Nevrologisk: AIMS- tidspunkt for oppfølging 52 uker
Studier (antall personer)
1 studie (33 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,04 (95% KI -0,65 til 0,73)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Nevrologisk: SAS- tidspunkt for oppfølging mellom 6 og 156 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
3 studier (168 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,34 (95% KI 0,00 til 0,67)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Sensitivitetsanalyse: nevrologisk: SAS- tidspunkt for oppfølging mellom 6 og 52 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
2 studier (56 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,03 (95% KI -0,50 til 0,56)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Nevrologisk: BARS- tidspunkt for oppfølging 52 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (33 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,36 (95% KI -0,34 til 1,06)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Nevrologisk: parkisonisme- tidspunkt for oppfølging 156 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (112 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,56 (95% KI 0,20 til 1,55)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Nevrologisk: akatisi- tidspunkt for oppfølging mellom 6 og 10 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (31 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,95 (95% KI 0,34 til 2,68)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 4. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (øvre aldersgrense inkluderer voksne over 44,4 år og er ikke derfor nødvendigvis representative for en populasjon av barn og unge mennesker).
Utfall
Tidlig frafall fra studien- tidspunkt for oppfølging mellom 6 og 156 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
3 studier (430 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,04 (95% KI 0,89 til 1,21)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 4. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (øvre aldersgrense inkluderer voksne over 44,4 år og er ikke derfor nødvendigvis representative for en populasjon av barn og unge mennesker).