Førstegangspsykose: risperiodon sammenliknet med olanzapin del 1

Populasjon: Barn, ungdom og unge voksne, gjennomsnittsaldre 13,8 (8 til 19), 20,8, 23,3 og 25,5 (16,4 til 44,4) år, diagnostisert med førstegangspsykose
Intervensjon: Risperidon
Sammenligning: Olanzapin
Basert på: NICE 2016 (CG155)
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer totalt- tidspunkt for oppfølging mellom 6 og 52 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
3 studier (150 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,09 (95% KI -0,41 til 0,24)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 4. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (øvre aldersgrense inkluderer voksne over 44,4 år og er ikke derfor nødvendigvis representative for en populasjon av barn og unge mennesker).
Utfall
Positive symptomer- tidspunkt for oppfølging mellom 6 og 52 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
3 studier (150 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,72 (95% KI -1,87 til 0,43)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 4. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (øvre aldersgrense inkluderer voksne over 44,4 år og er ikke derfor nødvendigvis representative for en populasjon av barn og unge mennesker). 5. Nedgradert -1 på grunn av I opphøyd i 2 ≥ 50%, p<.05.
Utfall
Negative symptomer- tidspunkt for oppfølging mellom 6 og 52 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
3 studier (150 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,22 (95% -0,53 til 0,98)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 4. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (øvre aldersgrense inkluderer voksne over 44,4 år og er ikke derfor nødvendigvis representative for en populasjon av barn og unge mennesker). 5. Nedgradert -1 på grunn av I opphøyd i 2 ≥ 50%, p<.05.
Utfall
Global tilstand (alvorlighet)- tidspunkt for oppfølging 52 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
2 studier (108 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,06 (95% KI -0,44 til 0,32)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Depresjon- tidspunkt for oppfølging mellom 6 og 52 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
2 studier (116 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,60 (95% KI -1,74 til 0,53)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Livskvalitet- tidspunkt for oppfølging 52 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (74 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,13 (95% KI -0,45 til 0,19)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Respons- tidspunkt for oppfølging 156 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (120 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 1,25 (95% KI 0,84 til 1,86)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 6. Nedgradert -1 på grunn av kun én studie
Utfall
Remisjon- tidspunkt for oppfølging mellom 6 og 10 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (44 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,55 (95% KI 0,17 til 1,78)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Metabolsk: vekt- tidspunkt for oppfølging mellom 6 og 156 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
3 studier (139 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,29 (95% KI -1,02 til 0,45)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 4. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (øvre aldersgrense inkluderer voksne over 44,4 år og er ikke derfor nødvendigvis representative for en populasjon av barn og unge mennesker). 5. Nedgradert -1 på grunn av I opphøyd i 2 ≥ 50%, p<.05.
Utfall
Metabolsk: vekt (N = pasienter med >7% vektøkning)- oppfølging etter 52 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (74 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,68 (95% KI 0,47 til 0,98)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 4. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (øvre aldersgrense inkluderer voksne over 44,4 år og er ikke derfor nødvendigvis representative for en populasjon av barn og unge mennesker).
Utfall
Metabolsk: KMI- tidspunkt for oppfølging mellom 52 og 156 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
2 studier (186 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,66 (95% KI -0,98 til -0,33)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 4. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (øvre aldersgrense inkluderer voksne over 44,4 år og er ikke derfor nødvendigvis representative for en populasjon av barn og unge mennesker).
Utfall
Metabolsk: fastende serum glukosenivå mg/per dl- tidspunkt for oppfølging 52 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
2 studier (108 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,11 (95% KI -0,73 til 0,52)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 4. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (øvre aldersgrense inkluderer voksne over 44,4 år og er ikke derfor nødvendigvis representative for en populasjon av barn og unge mennesker). 5. Nedgradert -1 på grunn av I opphøyd i 2 ≥ 50%, p<.05.
Utfall
Metabolsk: fastende totalt kolesterol mg/per dl- tidspunkt for oppfølging 52 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (74 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,16 (95% KI -0,61 til 0,30)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 4. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (øvre aldersgrense inkluderer voksne over 44,4 år og er ikke derfor nødvendigvis representative for en populasjon av barn og unge mennesker).
Utfall
Metabolsk: fastende høy-densitets lipoprotein kolesterol mg/per dl- tidspunkt for oppfølging 52 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (74 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,67 (95% KI 0,20 til 1,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 4. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (øvre aldersgrense inkluderer voksne over 44,4 år og er ikke derfor nødvendigvis representative for en populasjon av barn og unge mennesker).
Utfall
Metabolsk: fastende triglycerider- tidspunkt for oppfølging 52 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (74 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,57 (95% KI -1,04 til 0,11)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 4. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (øvre aldersgrense inkluderer voksne over 44,4 år og er ikke derfor nødvendigvis representative for en populasjon av barn og unge mennesker).