Førstegangspsykose: olanzapin sammenliknet med kvetiapin del 1

Populasjon: Barn, unge og voksne, gjennomsnittsalder fra 16 til 24,5 år (16,4 til 44,4), diagnostisert med førstegangspsykose
Intervensjon: Olanzapin
Sammenligning: Kvetiapin
Basert på: NICE 2016 (CG155)
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer totalt- tidspunkt for oppfølging mellom 26 og 52 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
2 studier (131 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,04 (95% KI -0,54 til 0,46)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 4. Nedgradert -1 på grunn av I opphøyd i 2 ≥ 50%, p<.05. 5. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (øvre aldersrekkevidde på 44,4 år er ikke nødvendigvis representativt for barn og unge).
Utfall
Positive symptomer- tidspunkt for oppfølging mellom 26 og 52 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
2 studier (131 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,42 (95% KI -0,77 til -0,08)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 5. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (øvre aldersrekkevidde på 44,4 år er ikke nødvendigvis representativt for barn og unge).
Utfall
Negative symptomer- tidspunkt for oppfølging mellom 26 og 52 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
2 studier (131 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,53 (95% KI -1,22 til 0,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 4. Nedgradert -1 på grunn av I opphøyd i 2 ≥ 50%, p<.05. 5. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (øvre aldersrekkevidde på 44,4 år er ikke nødvendigvis representativt for barn og unge).
Utfall
Global tilstand- tidspunkt for oppfølging mellom 26 og 52 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
2 studier (131 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,11 (95% KI -0,44 til 0,66)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 4. Nedgradert -1 på grunn av I opphøyd i 2 ≥ 50%, p<.05. 5. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (øvre aldersrekkevidde på 44,4 år er ikke nødvendigvis representativt for barn og unge).
Utfall
Depresjon- tidspunkt for oppfølging mellom 26 og 52 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
2 studier (124 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,31 (95% KI -0,04 til 0,67)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 5. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (øvre aldersrekkevidde på 44,4 år er ikke nødvendigvis representativt for barn og unge).
Utfall
Mani- tidspunkt for oppfølging 26 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,10 (95% KI -0,45 til 0,66)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 5. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (øvre aldersrekkevidde på 44,4 år er ikke nødvendigvis representativt for barn og unge).
Utfall
Livskvalitet- tidspunkt for oppfølging 52 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (81 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,18 (95% KI -0,36 til 0,00)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 5. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (øvre aldersrekkevidde på 44.4 år er ikke nødvendigvis representativt for barn og unge).
Utfall
Psykososial fungering- tidspunkt for oppfølging 26 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (50 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,35 (95% KI -0,91 til 0,20)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.