Førstegangspsykose: olanzapin sammenliknet med haloperidol

Populasjon: Barn, unge og voksne, gjennomsnittsalder 23,8 år, diagnostisert med førstegangspsykose
Intervensjon: Olanzapin
Sammenligning: Haloperiodol
Basert på: NICE 2016 (CG155)
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer totalt- oppfølging etter 104 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (251 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,21 (95% KI -0,46 til 0,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 4. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (øvre aldersrekkevidde på 40 år er ikke nødvendigvis representativ for barn og unge).
Utfall
Positive symptomer- tidspunkt for oppfølging 104 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (252 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,04 (95% KI -0,29 til 0,20)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 4. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (øvre aldersrekkevidde på 40 år er ikke nødvendigvis representativ for barn og unge).
Utfall
Negative symptomer- tidspunkt for oppfølging 104 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (252 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell - 0,25 (95% KI -0,50 til 0,00)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 4. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (øvre aldersrekkevidde på 40 år er ikke nødvendigvis representativ for barn og unge).
Utfall
Global tilstand (alvorlighet)- tidspunkt for oppfølging 104 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (254 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,16 (95% KI -0,41 til 0,08)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 4. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (øvre aldersrekkevidde på 40 år er ikke nødvendigvis representativ for barn og unge).
Utfall
Depresjon- tidspunkt for oppfølging 104 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (251 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,19 (95% KI -0,43 til 0,06)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 4. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (øvre aldersrekkevidde på 40 år er ikke nødvendigvis representativ for barn og unge).
Utfall
Metabolsk: vekt kg- tidspunkt for oppfølging 104 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (263 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,70 (05% KI 0,45 til 0,95)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 4. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (øvre aldersrekkevidde på 40 år er ikke nødvendigvis representativ for barn og unge).
Utfall
Hormonelt: prolaktin- tidspunkt for oppfølging 104 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (263 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR -0,34 (95% KI -0,59 til -0,10)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 4. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (øvre aldersrekkevidde på 40 år er ikke nødvendigvis representativ for barn og unge).
Utfall
Tidlig frafall fra studien- tidspunkt for oppfølging 104 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (263 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,87 (95% Ki 0,77 til 0,97)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 4. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (øvre aldersrekkevidde på 40 år er ikke nødvendigvis representativ for barn og unge).