Førstegangspsykose: kvetiapin 200 mg/per dag sammenliknet med kvetiapin 400 mg/per dag

Populasjon: Barn, ungdom og unge voksne, gjennomsnittsalder 19,1 år, diagnostisert med førstegangspsykose
Intervensjon: Kvetiapin 200 mg/per dag
Sammenligning: Kvetiapin 400 mg/per dag
Basert på: NICE 2016 (CG155)
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer totalt- tidspunkt for oppfølging 12 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (91 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,35 (95% KI -0,06 til 0,77)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Positive symptomer- tidspunkt for oppfølging 12 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (91 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,37 (95% KI -0,04 til 0,79)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Negative symptomer- tidspunkt for oppfølging 12 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (91 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,32 (95% KI -0,10 til 0,73)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Global tilstand (alvorlighet)- tidspunkt for oppfølging 12 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (91 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,44 (95% KI 0,02 til 0,85)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Depresjon- tidspunkt for oppfølging 12 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (91 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,08 (95% KI -0,49 til 0,33)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Mani- tidspunkt for oppfølging 12 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (91 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,34 (95% KI -0,07 til 0,76)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Psykososial fungering- tidspunkt for oppfølging 12 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (91 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,19 (95% KI -0,22 til 0,60)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Sosial fungering- tidspunkt for oppfølging 12 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (91 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,01 (95% -0,42 til 0,40)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Respons- tidspunkt for oppfølging 12 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (141 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 1,39 (95% KI 0,78 til 2,49)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Remisjon- tidspunkt for oppfølging 12 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (141 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,43 (95% KI 0,16 til 1,17)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Metabolsk: vekt- tidspunkt for oppfølging 12 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (106 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,04 (95% KI -0,54 til 0,47)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Nevrologisk: UKU- tidspunkt for oppfølging 12 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (91 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
(ikke rapportert type effektstørrelse) -0,37 (95% KI -0,78 til 0,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Tidlig frafall fra studien- fulgt opp etter 12 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (141 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,91 (95% KI 0,35 til 2,38)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.