Førstegangspsykose: haloperidol sammenliknet med risperidon

Populasjon: Barn, ungdom og unge voksne, gjennomsnittsalder 25,4 år, diagnostisert med førstegangspsykose
Intervensjon: Haloperidol
Sammenligning: Risperidon
Basert på: NICE 2016 (CG155)
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer totalt- tidspunkt for oppfølging ikke rapportert
Studier (antall personer)
1 studie (528 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,02 (95% KI 0,19 til 0,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (48 % av populasjonen hadde bipolar lidelse). 4. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Positive symptomer- tidspunkt for oppfølging ikke rapportert
Studier (antall personer)
1 studie (528 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,05 (95% KI -0,12 til 0,22)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (48 % av populasjonen hadde bipolar lidelse). 4. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Negative symptomer- tidspunkt for oppfølging ikke rapportert
Studier (antall personer)
1 studie (528 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,08 (95% KI -0,25 til 0,09)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (48 % av populasjonen hadde bipolar lidelse). 4. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Global tilstand (alvorlighet)- tidspunkt for oppfølging ikke rapportert
Studier (antall personer)
1 studie (528 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,06 (95% KI -0,11 til 0,23)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (48 % av populasjonen hadde bipolar lidelse). 4. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Metabolsk: vekt- tidspunkt for oppfølging ikke rapportert
Studier (antall personer)
1 studie (415 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,11 (-0,08 til 0,30)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (48 % av populasjonen hadde bipolar lidelse). 4. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Hormonelt: prolaktin- tidspunkt for oppfølging ikke rapportert
Studier (antall personer)
1 studie (507 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,51 (95% KI 0,33 til 0,69)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (48 % av populasjonen hadde bipolar lidelse). 4. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Tidlig frafall fra studien- tidspunkt for oppfølging ikke rapportert
Studier (antall personer)
1 studie (218 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,15 (95% KI 0,94 til 1,42)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans (48 % av populasjonen hadde bipolar lidelse). 4. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.