Førstegangspsykose: antipsykotika (i ACT-gruppen) + psykososial intervensjon sammenliknet med psykososial intervensjon

Populasjon: Unge over 14 år med førstegangspsykose
Intervensjon: Antipsykotika (i ACT-gruppen) kombinert med psykososial intervensjon
Sammenligning: Psykososial intervensjon
Basert på: Jardim, 2021
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Psykosesymptomer (PANSS ved 6 md.)
Studier (antall personer)
1 studie (33 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittsskår: 59,8
Effektestimater
Gjennomsnittsskår: 2,2 høyere (-7,9 til 12,3)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 pga høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -2 pga manglende presisjon: få deltakere/1 studie og bredt KI