Databasert kognitiv trening sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Ungdom og unge voksne, gjennomsnittsalder 18,2 år, diagnostisert med schizofrenilidelse
Intervensjon: Databasert kognitiv trening
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: NICE 2016 (CG155)
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Tidlig frafall fra studien- tidspunkt for oppfølging 14 uker
Studier (antall personer)
1 studie (40 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,03 (95% KI 0,75 til 1,40)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av kun 1 studie
Utfall
Tidlig frafall fra studien- tidspunkt for oppfølging 26 uker
Studier (antall personer)
1 studie (40 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,97 (95% KI 0,69 til 1,35)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av kun 1 studie