Databasert kognitiv trening sammenliknet med dataspill

Populasjon: Barn og unge som fikk behandling på daginstitusjon under 25 år diagnostisert med psykose eller vurdert som å ha økt risiko for å utvikle psykose
Intervensjon: Databasert kognitiv trening
Sammenligning: Dataspill
Basert på: NICE 2016 (CG155)
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Totale symptomer- tidspunkt for oppfølging 8 uker
Studier (antall personer)
1 (28 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,26 (95% KI -0,49 til 1,00)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert - 2 høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert - 2 presisjon grunnet få deltakere og kun 1 studie
Utfall
Positive symptomer- tidspunkt for oppfølging 8 uker
Studier (antall personer)
1 (28 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,35 (95% KI -0,39 til 1,10)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert - 2 høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert - 2 presisjon grunnet få deltakere og kun 1 studie
Utfall
Negative symptomer- tidspunkt for oppfølging 8 uker
Studier (antall personer)
1 (28 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,29 (95% KI -0,46 til 1,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert - 2 høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert - 2 presisjon grunnet få deltakere og kun 1 studie
Utfall
Generelle symptomer- tidspunkt for oppfølging 8 uker
Studier (antall personer)
1 (28 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,23 (95% KI -0,52 til 0,97)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert - 2 høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert - 2 presisjon grunnet få deltakere og kun én studie
Utfall
Globale state- tidspunkt for oppfølging 8 uker
Studier (antall personer)
1 (28 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,21 (95% KI -0,53 til 0,96)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert - 2 høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert - 2 presisjon grunnet få deltakere og kun 1 studie
Utfall
Sosial funksjon- tidspunkt for oppfølging 8 uker
Studier (antall personer)
1 (28 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,31 (95% KI -0,44 til 1,06)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert - 2 høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert - 2 presisjon grunnet få deltakere og kun 1 studie
Utfall
Globale state- tidspunkt for oppfølging 26 uker
Studier (antall personer)
1 (22 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,60 (95% KI -0,27 til 1,46)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert - 2 høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert - 2 presisjon grunnet få deltakere og kun 1 studie
Utfall
Frafall- tidspunkt for oppfølging 26 uker
Studier (antall personer)
1 (32 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,17 (95% KI 0,41 til 3,35)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert - 2 høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert - 2 presisjon grunnet få deltakere og kun 1 studie