Databasert kognitiv trening og gruppebasert terapi rettet mot sosial kognisjon sammenliknet med psykoedukasjon

Populasjon: Ungdom og unge voksne, gjennomsnittsalder 25,9 år, diagnostisert med schizofrenilidelse (stabil)
Intervensjon: Databasert kognitiv trening og gruppebasert terapi rettet mot sosial kognisjon
Sammenligning: Psykoedukasjon
Basert på: NICE 2016 (CG155)
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer totalt- tidspunkt for oppfølging 104 uker
Studier (antall personer)
1 studie (58 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,72 (95% KI -1,25 til -0,19)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av kun 1 studie
Utfall
Negative symptomer- tidspunkt for oppfølging 104 uker
Studier (antall personer)
1 studie (58 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,96 (95% KI -1,51 til -0,41)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
1,2,3
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av kun 1 studie
Utfall
Angst/depresjon- tidspunkt for oppfølging 104 uker
Studier (antall personer)
1 studie (58 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,41 (95% Ki -0,93 til 0,11)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av kun 1 studie
Utfall
Psykososial fungering- tidspunkt for oppfølging 104 uker
Studier (antall personer)
1 studie (58 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,86 (95% KI -1,41 til 0,32)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av kun 1 studie
Utfall
Sosial kognisjon- tidspunkt for oppfølging 104 uker
Studier (antall personer)
1 studie (58 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 1,20 (95% KI -1,76 til -0,64)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av kun 1 studie
Utfall
Sensitivitetsanalyse: å være i arbeid (gitt at deltakere som falt ut av studien ikke kom ut i arbeid)- tidspunkt for oppfølging 104 uker
Studier (antall personer)
1 studie (58 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 2,83 (95% KI 1,05 til 7,56)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av kun 1 studie
Utfall
Tidlig frafall fra studien- tidspunkt for oppfølging 104 uker
Studier (antall personer)
1 studie (58 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,22 (95% KI 0,44 til 3,40)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av kun 1 studie
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
-
Beskrivelse
Ikke rapportert