Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med vennskapstiltak («befriending»)

Populasjon: Ungdom og unge voksne, gjennomsnittsalder 22,3 år, diagnostisert med førstegangspsykose (inkludert de som i tillegg er diagnostisert med bipolar lidelse)
Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi
Sammenligning: Vennskapstiltak («befriending»)
Basert på: NICE 2016 (CG155)
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Positive symptomer- tidspunkt for oppfølging etter 14 uker
Studier (antall personer)
1 studie (62 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,05 (95% KI -0,55 til 0,45)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av kun 1 studie 4. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans ettersom 21% av deltakerne hadde bipolar lidelse og 8.1% av deltakerne mottok elektrosjokkterapi (ECT)
Utfall
Negative symptomer- tidspunkt for oppfølging etter 14 uker
Studier (antall personer)
1 studie (62 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,46 (95% KI -0,96 til 0,05)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av kun 1 studie 4. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans ettersom 21% av deltakerne hadde bipolar lidelse og 8.1% av deltakerne mottok elektrosjokkterapi (ECT)
Utfall
Sosial fungering- tidspunkt for oppfølging etter 14 uker
Studier (antall personer)
1 studie (62 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,40 (95% KI -0,90 til 0,11)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av kun 1 studie 4. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans ettersom 21% av deltakerne hadde bipolar lidelse og 8.1% av deltakerne mottok elektrosjokkterapi (ECT)
Utfall
Tidlig frafall fra studien- tidspunkt for oppfølging 14 uker
Studier (antall personer)
1 studie (62 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,57 (95% KI 0,19 til 1,76)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av kun 1 studie 4. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans ettersom 21% av deltakerne hadde bipolar lidelse og 8.1% av deltakerne mottok elektrosjokkterapi (ECT)
Utfall
Positive symptomer- tidspunkt for oppfølging 52 uker
Studier (antall personer)
1 studie (62 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,08 (95% KI -0,58 til 0,42)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av kun 1 studie 4. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans ettersom 21% av deltakerne hadde bipolar lidelse og 8.1% av deltakerne mottok elektrosjokkterapi (ECT)
Utfall
Negative symptomer- tidspunkt for oppfølging 52 uker
Studier (antall personer)
1 studie (62 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,37 (95% KI -0,87 til 0,13)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av kun 1 studie 4. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans ettersom 21% av deltakerne hadde bipolar lidelse og 8.1% av deltakerne mottok elektrosjokkterapi (ECT)
Utfall
Sosial fungering- tidspunkt for oppfølging 52 uker
Studier (antall personer)
1 studie (62 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,08 (95% KI -0,58 til 0,41)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av kun 1 studie 4. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans ettersom 21% av deltakerne hadde bipolar lidelse og 8.1% av deltakerne mottok elektrosjokkterapi (ECT)
Utfall
Tilbakefall (antall deltakere som trenger reinnleggelse)- tidspunkt for oppfølging 52 uker
Studier (antall personer)
1 studie (57 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,35 (95% KI 0,65 til 2,80)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av kun 1 studie 4. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans ettersom 21% av deltakerne hadde bipolar lidelse og 8.1% av deltakerne mottok elektrosjokkterapi (ECT)
Utfall
Selvmord- tidspunkt for oppfølging 52 uker
Studier (antall personer)
1 studie (62 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 5 (95% KI 0,25 til 100,08)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av kun 1 studie 4. Nedgradert -1 på grunn av lav relevans ettersom 21% av deltakerne hadde bipolar lidelse og 8.1% av deltakerne mottok elektrosjokkterapi (ECT)