Akutt psykose: risperidon sammenliknet med haloperidol

Populasjon: Barn og ungdom, gjennomsnittsaldre mellom 11 og 14,8 år, diagnostisert med akutt psykotisk episode (i tillegg diagnostisert med schizofreni, med en affektive lidelse og/eller schizofreni med onset i barndom)
Intervensjon: Risperidon
Sammenligning: Haloperidol
Basert på: NICE 2016 (CG155)
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer totalt- tidspunkt for oppfølging mellom 6 og 8 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
2 studier (76 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,33 (95% KI -0,79 til 0,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 4. Nedgradert -1 på grunn av at sekvensgenerering, analyse og selektiv utfallsrapportering ble ikke rapportert i YAO2003/Kennedy2012.
Utfall
Positive symptomer- tidspunkt for oppfølging 8 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (34 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,25 (95% KI 0,93 til 0,43)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Negative symptomer- tidspunkt for oppfølging 8 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (34 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,11 (95% KI -0,79 til 0,57)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Global tilstand (alvorlighet)- tidspunkt for oppfølging 8 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (34 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,54 (95% KI -0,23 til 0,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Metabolsk: vekt kg- tidspunkt for oppfølging 8 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (34 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,40 (95% KI -1,09 til 0,28)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Metabolsk: KMI- tidspunkt for oppfølging 8 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (34 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,55 (-1,24 til 0,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Kardio: QT intervall- tidspunkt for oppfølging 8 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (34 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,00 (95% KI -0,68 til 0,68)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Nevrologisk: EPS- tidspunkt for oppfølging 8 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (42 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,12 (95% KI 0,04 til 0,37)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 4. Nedgradert -1 på grunn av at sekvensgenerering, analyse og selektiv utfallsrapportering ble ikke rapportert i YAO2003/Kennedy2012. 5. Nedgradert -1 på grunn av kun 1 studie.
Utfall
Tidlig frafall fra studien- oppfølging etter 8 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (34 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,07 (95% KI 0,53 til 2,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.