Akutt psykose: risperidon 1 til 3 mg/per dag sammenlignet med 4 til 6 mg/per dag

Populasjon: Barn og ungdom, gjennomsnittsalder 15,6 år (13,0 til 17,0), diagnostisert med akutt psykotisk episode (i tillegg diagnostisert med schizofreni)
Intervensjon: Risperidon 1 til 3 mg/per dag
Sammenligning: Risperidon 4 til 6 mg/per dag
Basert på: NICE 2016 (CG155)
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Positive symptomer- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (104 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,03 (95% KI -0,35 til 0,42)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Negative symptomer- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (104 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,09 (95% KI -0,47 til 0,30)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Psykososial fungering- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (99 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,12 (95% KI -0,51 til 0,28)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Metabolsk: vekt kg- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (157 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,44 (95% KI -0,69 til -0,19)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Kardio: takykardi- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (106 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,39 (95% KI 0,24 til 7,99)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Hormonelt: prolaktin- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (106 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,41 (95% KI 0,79 til 0,02)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Nevrologisk: AIMS- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (109 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,23 (95% KI -0,15 til 0,61)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Nevrologisk: SAS- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (106 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,39 (95% KI -0,78 til -0,01)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Nevrologisk: dystoni- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (257 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,33 (95% KI 0,15 til 0,71)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Nevrologisk: ekstrapyramidal lidelse- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (106 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,58 (95% KI 0,20 til 1,66)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Nevrologisk: EPS- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (106 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,83 (95% KI 0,50 til 1,39)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Dødelighet- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (106 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Ikke mulig å estimere (ingen hendelser i noen av gruppene)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Utfall
Tidlig frafall fra studien- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (106 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,32 (95% KI 0,55 til 3,22)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.