Akutt psykose: risperidon 0,15 til 0,6 mg/per dag sammenlignet med risperidon 1,5 til 6 mg/per dag

Populasjon: Barn og ungdom, gjennomsnittsalder 15,6 år (13,0 til 17,0), diagnostisert med akutt psykotisk episode (i tillegg diagnostisert med schizofreni)
Intervensjon: Risperidon 0,15 til 0,6 mg/per dag
Sammenligning: Risperidon 1,5 til 6 mg/per dag
Basert på: NICE 2016 (CG155)
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer totalt- oppfølging etter 8 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (256 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,34 (95% KI 0,09 til 0,59)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Positive symptomer- tidspunkt for oppfølging 8 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (256 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,42 (95% KI 0,17 til 0,67)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Negative symptomer- tidspunkt for oppfølging 8 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (256 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,42 (95% KI 0,17 til 0,67)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Global tilstand (alvorlighet)- tidspunkt for oppfølging 8 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (256 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,41 (95% KI 0,16 til 0,66)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Hormonelt: prolaktinnivå- tidspunkt for oppfølging 8 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (257 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,74 /95% KI 0,58 til 0,96)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Nevrologisk: EPS- tidspunkt for oppfølging 8 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (157 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,30 (0,17 til 0,53)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Nevrologisk: symptomer på parkinsonisme- tidspunkt for oppfølging 8 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (157 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,09 (95% KI 0,00 til 1,54)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Nevrologisk: tremor- tidspunkt for oppfølging 8 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (157 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,29 (95% KI 0,10 til 0,87)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Nevrologisk: dystoni- tidspunkt for oppfølging 8 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (157 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,33 (95% KI 0,15 til 0,71)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Nevrologisk: dyskinesi- tidspunkt for oppfølging 8 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (157 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,27 (95% KI 0,06 til 1,28)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Tidlig frafall fra studien- tidspunkt for oppfølging 8 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (157 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,35 (95% KI 0,95 til 1,93)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.