Akutt psykose: olanzapin sammenliknet med kvetiapin

Populasjon: Barn og ungdom, gjennomsnittsalder 15,2 år (10 til 18), ved akutt psykotisk episode (i tillegg diagnostisert med schizofreni)
Intervensjon: Olanzapin
Sammenligning: Kvetiapin
Basert på: NICE 2016 (CG155)
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer totalt- tidspunkt for oppfølging 12 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (20 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,60 (95% KI 0,19 til 1,86)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Metabolsk: vekt kg- tidspunkt for oppfølging 12 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (20 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,20 (95% KI 0,54 til 2,67)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Metabolsk: BMI- tidspunkt for oppfølging 12 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (20 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,51 (95% KI -0,38 til 1,40)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Nevrologisk: SAS- tidspunkt for oppfølging 12 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (20 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,43 (95% Ki -1,32 til 0,46)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Nevrologisk: akatisi- tidspunkt for oppfølging 12 uker
Studier (antall personer)
1 studie (20 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 2,00 (95% KI 0,21 til 18,69)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Tidlig frafall fra studien- tidspunkt for oppfølging 12 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (20 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,00 (95% KI 0,34 til 2,93)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.