Akutt psykose: kvetiapin 400 mg/per dag sammenliknet med kvetiapin 800 mg/per dag del 2

Populasjon: Barn og ungdom, gjennomsnittsalder 15,4 år (13 til 17), diagnostisert med akutt psykotisk episode (i tillegg diagnostisert med schizofreni)
Intervensjon: Kvetiapin 400 mg/per dag
Sammenligning: Kvetiapin 800 mg/per dag
Basert på: NICE 2016 (CG155)
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Kardio: QT intervall- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (128 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,29 (95% KI -0,06 til 0,64)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Kardio: QT intervall (forlenget QT intervall)- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (147 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 1,01 (95% KI 0,06 til 15,90)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Kardio: systolisk blodtrykk- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (147 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,26 (95% KI -0,07 til 0,58)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Kardio: diastolisk blodtrykk- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (147 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,10 (95% KI -0,22 til 0,43)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Kardio: takykardia- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (147 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,68 (95% KI 0,20 til 2,30)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Kardio: puls stående- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (147 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,27 (95% KI -0,06 til 0,59)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Hormonelt: prolaktin- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (123 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,12 (95% KI -0,48 til 0,23)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Hormonelt: insulin- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (121 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,17 (95% KI -0,19 til 0,52)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Nevrologisk: akatisi- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (147 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,01 (95% KI 0,21 til 4,68)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Nevrologisk: ekstrapyramidal lidelse- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (148 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,03 (95% KI 0,07 til 16,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Tidlig frafall fra studien- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (147 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,33 (95% KI 0,70 til 2,53)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.