Akutt psykose: kvetiapin 400 mg/per dag sammenliknet med kvetiapin 800 mg/per dag del 1

Populasjon: Barn og ungdom, gjennomsnittsalder 15,4 år (13 til 17), diagnostisert med akutt psykotisk episode (i tillegg diagnostisert med schizofreni)
Intervensjon: Kvetiapin 400 mg/dag
Sammenligning: Kvetiapin 800 mg/dag
Basert på: NICE 2016 (CG155)
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer totalt- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (109 deltagere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,07 (95% KI -0,31 til 0,44)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Positive symptomer- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (109 deltagere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,16 (95% KI -0,22 til 0,53)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Negative symptomer- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (109 deltagere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,03 (95% KI -0,40 til 0,35)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Global tilstand (alvorlighet)- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (110 deltagere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,14 (95% KI -0,23 til 0,51)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Depresjon- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (109 deltagere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,09 (95% KI -0,29 til 0,46)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Psykososial fungering- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (128 deltagere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,15 (95% KI -0,19 til 0,50)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Respons- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (110 deltagere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,06 (95% KI 0,78 til 1,46)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Metabolsk: vekt- oppfølging etter 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (105 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,05 (95% KI -0,37 til 0,28)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Metabolsk: fastemde serum glukosenivå mg/per dl- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (138 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,12 (95% -0,21 til 0,46)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Metabolsk: fastende totalt kolesterol mg/per dl- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (121 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,01 (95% KI -0,34 til 0,37)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Metabolsk: fastende høydensitets lipoprotein kolesterol mg/per dl- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (125 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,04 (95% KI -0,31 til 0,39)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Metabolsk: fastende lavdensitet lipoprotein koleksterol mg/per dl- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (122 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,17 (95% KI -0,18 til 0,53)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.
Utfall
Metabolsk: fastende triglycerider- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (122 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,10 (95% KI -0,46 til 0,25)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt. 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet.