Akutt psykose: aripipirazol 10 mg/per dag sammenlignet med aripipirazol 30 mg/per dag del 2

Populasjon: Barn og ungdom, gjennomsnittsalder 15,5 år, diagnostisert med akutt psykotisk episode (i tillegg diagnostisert med schizofreni)
Intervensjon: Aripipirazol 10 mg/per dag
Sammenligning: Aripipirazol 30 mg/per dag
Basert på: NICE 2016 (CG155)
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Nevrologisk: parkinsonisme- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (200 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,48 (95% KI 0,28 til 0,84)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Nevrologisk: aktatisi- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (200 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,50 (95% KI 0,20 til 1,28)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Nevrologisk: dystoni- oppfølging etter 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (200 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 2.00 (0.37 til 10.67)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.
Utfall
Dødelighet- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (200 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Ikke mulig å estimere (ingen hendelser i noen av gruppene)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Utfall
Tidlig frafall fra studien- tidspunkt for oppfølging 6 uker (ved behandlingsslutt)- oppfølging etter 6 uker (ved behandlingsslutt)
Studier (antall personer)
1 studie (202 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,91 (95% KI 0,49 til 1,68)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for rapporteringsskjevhet. 3. Nedgradert -1 på grunn av at OIS (for dikotome utfall, IOS = 300 hendelser; for kontinuerlige utfall, OIS = 400 deltagere) ikke tilfredsstilt.