Universelle psykologiske forebyggingsprogrammer for å forebygge depresjon sammenliknet med annen behandling del 2

Populasjon: Barn og unge 8-24 år
Intervensjon: Psykologiske forebyggingsprogrammer (kognitiv atferdsterapi, «third-wave» kognitiv atferdsterapi og interpersonlig terapi)
Sammenligning: ingen, vanlig eller forsterket oppfølging
Basert på: Hetrick, 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Angstsymptomer, ved programslutt
Studier (antall personer)
10 studier (3351 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,04 (-0,13 til 0,05)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1 Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Angst symptomer, medium oppfølgingstid 4-12 mnd.
Studier (antall personer)
8 studier (3130 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,09 (-0,17 til -0,01)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1 Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Angstsymptomer, langtidsoppfølging 12 mnd til 3 år
Studier (antall personer)
3 studier (678 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,11 (-0,61 til 0,40)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,5
Svært lav
Beskrivelse
1 Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 3 Nedgradert –1 på grunn av lav presisjon: Bredt konfidensintervall 5 N edgradert –1 på grunn av mangel på samsvar: Heterogenitet
Utfall
Sosial og generell fungering, ved programslutt
Studier (antall personer)
1 studie (1046 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) 0,16 (0,04 til 0,28)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,4
Svært lav
Beskrivelse
1 Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 4 Nedgradert –1 på grunn av lav presisjon: Kun en studie
Utfall
Sosial og generell fungering, medium oppfølgingstid 4-12 mnd.
Studier (antall personer)
2 studier (1391 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) 0,09 (-0,01 til 0,2)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1 Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Sosial og generell fungering, langtidsoppfølging 12 mnd til 3 år
Studier (antall personer)
1 studie (402 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,01 (-0,21 til 0,19)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1 Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter