Universelle psykologiske forebyggingsprogrammer for å forebygge depresjon sammenliknet med annen behandling del 1

Populasjon: Barn og unge 8-24 år
Intervensjon: Psykologiske forebyggingsprogrammer (kognitiv atferdsterapi, «third-wave» kognitiv atferdsterapi og interpersonlig terapi)
Sammenligning: ingen, vanlig eller forsterket oppfølging
Basert på: Hetrick, 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Depresjonsdiagnose etter programslutt
Studier (antall personer)
7 studier(1210 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
14% % med depresjonsdiagnose i kontrollgruppen
Effektestimater
Risk difference (95% KI) -0,04 (-0,08 til 0,00)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1 Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Depresjonsdiagnose korttidsoppfølging <3 mnd etter programslutt
Studier (antall personer)
2 studier (364 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
18% med depresjonsdiagnose i kontrollgruppen
Effektestimater
Risk difference (95% KI) -0,03 (-0,04 til 0,10)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1 Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2 Nedgradert –1 på grunn av lav presisjon: Få deltakere
Utfall
Depresjonsdiagnose medium oppfølgingstid 4-12 måneder etter programslutt
Studier (antall personer)
10 studier (2050 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
0,9% med depresjonsdiagnose i kontrollgruppen
Effektestimater
Risk difference (95% KI) -0,01 (-0,03 til 0,01)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1 Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Depresjonsdiagnose langtidsoppfølging 12 mnd til 3 år
Studier (antall personer)
4 studier (726 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
20% med depresjonsdiagnose i kontrollgruppen
Effektestimater
Risk difference (95% KI) -0,01 (-0,03 til 0,02)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1 Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Depresjon – symptomer ved programslutt
Studier (antall personer)
31 studier (9013 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,11 (-0,17 til -0,05)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1 Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Depresjon, symptomer, korttidsoppfølging <3 mnd.
Studier (antall personer)
5 studier (559 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,18 (-0,37 til 0,01)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1 Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Depresjon, symptomer, medium oppfølgingstid 4-12 mnd.
Studier (antall personer)
24 studier (7465 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,02 (-0,08 til 0,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1 Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 3 Nedgradert –1 på grunn av lav presisjon: Bredt konfidensintervall
Utfall
Depresjon symtomer langtidsoppfølging 12 mnd til 3 år
Studier (antall personer)
8 studier (2989 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) 0,02 (-0,06 til 0,09)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1 Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Depresjonssymptomer, klinikervurdert, ved programslutt
Studier (antall personer)
1 studie (835 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) 0,07 (-0,06 til 0,21)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 4
Middels
Beskrivelse
4 Nedgradert –1 på grunn av lav presisjon: Kun en studie
Utfall
Depresjon, symptomer, klinikervurdert, medium oppfølgingstid 4-12 mnd.
Studier (antall personer)
1 studie (786 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) 0 (-0,14 til 0,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 4
Middels
Beskrivelse
4 Nedgradert –1 på grunn av lav presisjon: Kun en studie