Tilskudd av omega-3 sammenliknet med annen behandling

Populasjon: Barn og unge diagnostisert med depresjon eller alvorlig depresjon
Intervensjon: Omega-3 kosttilskudd
Sammenligning: Annen behandling
Basert på: Viswanathan 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer depresjon (Barn og ungdom med MDD, dystymi eller uspesifisert depresjon) Omega-3 vs. Familieterapi klinikerrapportert (CDRS-R)
Studier (antall personer)
1 studie (34 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,11 (95 % KI -0,56 til 0,79)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Tilfriskning (remission) (barn og ungdom med MDD, dystymi eller uspesifisert depresjon) Omega-3 vs. familieterapi
Studier (antall personer)
1 studie (34 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,72 (95 % KI 0,37 til 0,40)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Symptomer depresjon (Barn og ungdom med MDD, dystymi eller uspesifisert depresjon) Omega-3 vs. Omega-3 + familieterapi klinikerrapportert (CDRS-R)
Studier (antall personer)
1 studie (33 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,53 (95 % KI -0,17 til 1,22)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Tilfriskning (remission) (ungdom med MDD, dystymi eller uspesifisert depresjon) Omega-3 vs. Omega-3 + familieterapi
Studier (antall personer)
1 studie (33 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,57 (95 % KI 0,31 til 1,06)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Symptomer depresjon (Ungdom med MDD, dystymi og uspesifisert depresjon) Omega-3 + familieterapi vs. familieterapi klinikerrapportert (CDRS-R)
Studier (antall personer)
1 studie (35 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,42 (95 % KI -1,09 til 0,25)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Tilfriskning (remission) (ungdom med MDD, dystymi og uspesifisert depresjon) Omega-3 + familieterapi vs. familieterapi
Studier (antall personer)
1 studie (35 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,25 (95 % KI 0,79 til 1,96)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert