Tilknytningsbasert familieterapi sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Ungdommer mellom 12 og 17 år diagnostisert med depresjon, og deres familier
Intervensjon: Tilknytningsbasert familieterapi
Sammenligning: Vanlig oppfølging eller venteliste
Basert på: Socialstyrelsen 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Remisjon- tidspunkt for oppfølging rett etter tiltaket
Studier (antall personer)
1 studie (32 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
7 (47%)
Effektestimater
6 til fordel for tilknytningsbasert familieterapi, p=0,04
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon (-2). Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 2. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere.
Utfall
Symptomer depresjon (Beck Depression Inventory, BDI og Hamilton Rating Scale for Depression, HAMD)- tidspunkt for oppfølging rett etter tiltaket
Studier (antall personer)
2 studier (98 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
HAMD: 15,3 (SD 6,7) BDI: 18,5 (SD 12,9 til 24,0)
Effektestimater
HAMD: 5,0 poeng til fordel for tilknytningsbasert familieterapi, p=0,005 BDI: 5,9 poeng til fordel for tilknytningsbasert familieterapi, p=ns
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon (-2). Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 2. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere.
Utfall
Selvmordstanker
Studier (antall personer)
1 studie (35 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Tall ikke rapportert p=0,02
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon (-2). Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 2. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere.