Terapeutiske spill sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Barn og unge mellom 9 og 25 år diagnostisert med depresjon eller vurdert som å ha subterskel symptomer på depresjon (hvorav noen også hadde andre psykiske vansker)
Intervensjon: Terapeutiske spill
Sammenligning: Vanlig oppfølging og venteliste
Basert på: Fleming 2014
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Remisjon (depresjon)- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
2 studier (219)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Studie 1: 26,4%; Studie 2: 36,4%
Effektestimater
Studie 1: 43,7 remisjonsrate i spillgruppen (p< 0,03 for forskjell); Studie 2: 78,9% remisjonsrate i spillgruppen (p<0,004 for forskjell)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av få studier/deltakere. 3. Ingen kvalitetsvurdering- vi har derfor gradert ned for usikker risiko for systematsike skjevheter.
Utfall
Symptomer depresjon (Children`s Depression Rating Scale-revised (CRDS-R), Reynolds Adolescent Depression Scale- Second edition (RADS-II), Mood and Feelings Questionnaire (MFQ), Children`s Depression Inventory (CDI), Child Behaviour Checklist (CBCL), Youth Self Report (YRS), Kessler Psychological Distress Scale (K!=), Resilience Short Form (RS)- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
9 studier (645 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Deltakere i 8 av 9 studier rapporterte noe bedring på symptomer på depresjon og andre vansker målt på én eller flere skalaer.
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2,3,4
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert på grunn av at effektestimat/mål på presisjon ikke er rapportert. 3. Ingen kvalitetsvurdering- vi har derfor gradert ned for usikker risiko for systematsike skjevheter. 4. Deltakere i fire av ni studier hadde også andre psykiske vansker. Depressive symptomer i baseline varierte fra milde til alvorlige.
Utfall
Fornøydhet- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
9 studier (645 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Tall ikke rapportert, alle studiene rapportert et mål på fornøydhet med tiltaket. Overordnet rapporterte deltakerne at de var middels eller mer fornøyd med tiltaket.
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2,3,4
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert på grunn av at effektestimat/mål på presisjon ikke er rapportert. 3. Ingen kvalitetsvurdering- vi har derfor gradert ned for usikker risiko for systematsike skjevheter. 4. Deltakere i fire av ni studier hadde også andre psykiske vansker. Depressive symptomer i baseline varierte fra milde til alvorlige.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
-
Beskrivelse
Ikke rapportert