Systemisk familieterapi sammenliknet med individuell eller annen terapi

Populasjon: Ungdommer diagnostisert med depresjon, vurdert som å ha subterskel symptomer på depresjon og dystymi, samt deres familier
Intervensjon: Systemisk familieterapi
Sammenligning: Vanlig oppfølging (herunder terapi som kognitiv atferdsterapi, psykodynamisk med individuell oppfølging av foreldre)
Basert på: Socialstyrelsen 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Andel med depresjonsdiagnose (Kiddie-SADS)- tidspunkt for oppfølging rett etter tiltaket
Studier (antall personer)
2 studier (173 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke-styrkende klientsentrert støtteterapi: 42,4% Kognitiv atferdsterapi: 17,1% Psykodynamisk terapi: 17,2%
Effektestimater
Ikke-styrkende klientsentrert støtteterapi: 10,1% til fordel for familieterapi Kognitiv atferdsterapi: 15,2% til fordel for kognitiv atferdsterapi Psykodynamisk terapi: 4,4% til fordel for psykodynamisk terapi
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 2. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert på grunn av heterogenitet (variasjon på tvers av studier).
Utfall
Andel med depresjonsdiagnose (Kiddie-SADS)- tidspunkt for oppfølging 6 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (66 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Psykodynamisk: 0%
Effektestimater
18,9% til fordel for psykodynamisk p<0,01
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon (-2). Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere.
Utfall
Symptomer depresjon (Child Depression Inventory, CDI og Beck Depression Inventory, BDI)- tidspunkt for oppfølging usikker, antagelig rett etter behandling
Studier (antall personer)
2 studier (179 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke-styrkende klientsentrert støtteterapi: 9,8 (11,4) Kognitiv atferdsterapi: 5,7 (8,6) Psykodynamisk terapi: 15,23 (9,47)
Effektestimater
Ikke-styrkende klientsentrert støtteterapi: 0,7 til fordel for familieterapi Kognitiv atferdsterapi: 3,4 til fordel for kognitiv atferdsterapi Psykodynamisk terapi: 4,47 til fordel for familieterapi
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 2. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert på grunn av heterogenitet (variasjon på tvers av studier).
Utfall
Symptomer depresjon (Child Depression Inventory, CDI og Beck Depression Inventory, BDI)- tidspunkt for oppfølging 6 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (72 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Psykodynamisk: 9,7 (SD 6,15)
Effektestimater
0,66 poeng til fordel for familieterapi, p=ns
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon (-2). Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere
Utfall
Livskvalitet (Child Global Assessment Scale, C-GAS)- tidspunkt for oppfølging rett etter tiltaket
Studier (antall personer)
1 studie (72 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Psykodynamisk: 65,16 (SD 10,57)
Effektestimater
0,7 poeng til fordel for psykodynamisk terapi, p=ns
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon (-2). Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere
Utfall
Livskvalitet (Child Global Assessment Scale, C-GAS)- tidspunkt for oppfølging 6 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (72 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Psykodynamisk: 69,00 (SD 7,02)
Effektestimater
2,51 poeng til fordel for psykodynamisk terapi, p=ns
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon (-2). Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert