Psykologiske forebyggingsprogrammer sammenliknet med ingen oppfølging

Populasjon: Barn og unge uten symptomer på depresjon
Intervensjon: Multi-komponent positivt psykologisk tiltak (MPPI)
Sammenligning: Ingen oppfølging
Basert på: Tejada-Gallardo 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Depresjonssymptomer etter endt behandling
Studier (antall personer)
4 studier (1694 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedge`s g= 0,28 (95 % KI 0,13 til 0,43, p=.00)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Depresjonssymptomer oppfølgingstid 6-12 mnd.
Studier (antall personer)
3 studier (1427 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedge`s g= 0,31 (95 % KI 0,20 til 0,41)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Angstsymptomer etter endt behandling
Studier (antall personer)
4 studier (1694 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedge`s g= 0,14 (95 % KI 0,04 til 0,24)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Angstsymptomer oppfølgingstid 6-12 mnd.
Studier (antall personer)
3 studier (1427 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedge`s g= 0,15 (95 % KI 0,05 til 0,25)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Subjektivt velvære etter endt behandling
Studier (antall personer)
6 studier (3900 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedge`s g= 0,24 (95 % KI 0,11 til 0,37)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Subjektivt velvære oppfølgingstid 5 uker til 6 mnd.
Studier (antall personer)
4 studier (3637 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedge`s g= 0,13 (95 % KI 0,03 til 0,23)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Psykologisk velvære etter endt behandling
Studier (antall personer)
5 studier (1793 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedge`s g= 0,25 (95 % KI -0,01 til 0,51
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene) 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Psykologisk velvære oppfølgingstid 5 uker til 6 mnd.
Studier (antall personer)
3 studier (1427 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedge`s g= 0,44 (95 % KI -0,45 til -1,31)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene) 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert