Psykologiske forebyggingsprogrammer for å forebygge depresjon hos barn og unge i risikogruppen sammenliknet med annen behandling del 1

Populasjon: Barn og unge 8-24 år i risiko for depresjon
Intervensjon: Psykologiske forebyggingsprogrammer (kognitiv atferdsterapi, «third-wave» kognitiv atferdsterapi og interpersonlig terapi)
Sammenligning: ingen, vanlig eller forsterket oppfølging
Basert på: Hetrick, 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Depresjonsdiagnose ved programslutt
Studier (antall personer)
13 studier(2022 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
18 % med depresjonsdiagnose i kontrollgruppen
Effektestimater
Risk difference (95% KI) -0,06 (-0,10 til -0,02)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Depresjonsdiagnose korttidsoppfølging <3 mnd etter programslutt
Studier (antall personer)
4 studier (360 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
30 % med depresjonsdiagnose i kontrollgruppen
Effektestimater
Risk difference (95% KI) -0,11 (-0,19 til -0,02)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Depresjonsdiagnose medium oppfølgingstid 4-12 måneder etter programslutt
Studier (antall personer)
22 studier (3915 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
24 % med depresjonsdiagnose i kontrollgruppen
Effektestimater
Risk difference (95% KI) -0,04 (-0,07 til -0,01)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Depresjonsdiagnose langtidsoppfølging 12 mnd til 3 år
Studier (antall personer)
6 studier (1043 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
28 % med depresjonsdiagnose i kontrollgruppen
Effektestimater
Risk difference (95% KI) -0,03 (-0,09 til 0,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 3
Middels
Beskrivelse
3. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Depresjon – symptomer ved programslutt
Studier (antall personer)
42 studier (4816 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,32 (-0,42 til -0,23)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Depresjon, symptomer, korttidsoppfølging <3 mnd
Studier (antall personer)
11 studier (999 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,37 (-0,54 til -0,20)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Depresjon, symptomer, medium oppfølgingstid 4-12 mnd.
Studier (antall personer)
29 studier (4448 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,23 (-0,33 til -0,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 5. Nedgradert –1 på grunn av mangel på samsvar: Heterogenitet
Utfall
Depresjon symptomer langtidsoppfølging 12 mnd til 3 år
Studier (antall personer)
7 studier (847 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,05 (-0,21 til 0,11)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Depresjonssymptomer, klinikervurdert Ved programslutt
Studier (antall personer)
10 studier (1340 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,28 (-0,44 til – 0,11)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Depresjon, symptomer, klinikervurdert, medium oppfølgingstid 4-12 mnd.
Studier (antall personer)
8 studier (968 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,10 (-0,3 til 0,09)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 5. Nedgradert –1 på grunn av mangel på samsvar: Heterogenitet
Utfall
Depresjon symtomer , klinikervurdert ,langtidsoppfølging 12 mnd til 3 år
Studier (antall personer)
6 studier (894 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,12 (-0,25 til 0,01)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Angstsymptomer, ved programslutt
Studier (antall personer)
13 studier (1666 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) 0,13 (-0,13 til 0,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Angst symptomer, korttidsoppfølging <3 mnd etter programslutt
Studier (antall personer)
3 studier (334 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) 0,33 (-0,59 til 0,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av lav presisjon: Få deltakere
Utfall
Angst symptomer, medium oppfølgingstid 4-12 mnd.
Studier (antall personer)
10 studier (1827 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,07 (-0,18 til 0,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Angstsymptomer, langtidsoppfølging 12 mnd til 3 år
Studier (antall personer)
2 studier (293 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) 0,2 (-0,43 til 0,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter