Psykologisk terapi sammenliknet med venteliste

Populasjon: Barn og unge diagnostisert med depresjon
Intervensjon: Psykologisk terapi (felles betegnelse for ulike psykologiske behandlingsformer)
Sammenligning: Venteliste
Basert på: Cuijpers 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Depresjonssymptomer
Studier (antall personer)
7 studier (barn- antall ikke oppgitt)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedge`s g= 0,68 (95 % KI 0,28 til 1,08)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Depresjonssymptomer
Studier (antall personer)
12 studier (ungdom-antall ikke oppgitt)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedge`s g= 0,78 (95 % KI 0,35 til 1,20)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet mellom studiene
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert