Psykodynamisk terapi sammenliknet med systemisk familieterapi

Populasjon: Barn og unge mellom 9 og 15 år diagnostisert med depresjon og dystymi
Intervensjon: Psykodynamisk terapi
Sammenligning: Systemisk familieterapi
Basert på: Socialstyrelsen 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Andel med depresjonsdiagnose (Kiddie-SADS)- tidspunkt for oppfølging rett etter tiltaket
Studier (antall personer)
1 studie (72 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
24,3%
Effektestimater
-1,4% til fordel for kontrollgruppen (systemisk familieterapi)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere 2. Nedgradert (-2) på grunn av risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Andel med depresjonsdiagnose (Kiddie-SADS)- tidspunkt for oppfølging 6 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (72 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
18.9%
Effektestimater
-18,9% til fordel for psykodynamisk terapi, p<0,01
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere 2. Nedgradert (-2) på grunn av risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Symptomer depresjon (Child Depression Inventory, CDI)- tidspunkt for oppfølging rett etter tiltaket
Studier (antall personer)
1 studie (72 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnitt 10,76, SD= 7,72
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -4,47 til fordel for kontroll (systemisk familieterapi), p=ns
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere 2. Nedgradert (-2) på grunn av risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Symptomer depresjon (Child Depression Inventory, CDI)- tidspunkt for oppfølging 6 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (72 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnitt 9,08, SD= 7,82
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,66 til fordel for kontroll, p=ns
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere 2. Nedgradert (-2) på grunn av risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Livskvalitet (Livskvalitet/funksjon målt med Children`s Global Assessment Scale, C-GAS)- tidspunkt for oppfølging rett etter tiltaket
Studier (antall personer)
1 studie (72 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnitt 64,46, SD= 9,31
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 0,7 til fordel for psykodynamisk, p=ns
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 2. Nedgradert (-2) på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Livskvalitet (Livskvalitet/funksjon målt med Children`s Global Assessment Scale, C-GAS)- tidspunkt for oppfølging 6 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (72 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnitt 66,49, SD= 9,31
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 2,51 til fordel for psykodynamisk, p=ns
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere 2. Nedgradert (-2) på grunn av risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
-
Beskrivelse
Ikke rapportert