Medikamentell behandling sammenliknet med psykologisk behandling

Populasjon: Ungdom mellom 12 og 17 år diagnostisert med depresjon eller vurdert som å ha subterskel symptomer på depresjon
Intervensjon: Medikamentell behandling
Sammenligning: Kognitiv atferdsterapi
Basert på: Socialstyrelsen 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Remisjon- korttidsoppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (220 til 268 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Klinisk intervju 76/135 (56,3%); Symptomskala 25/109 (22,9%)
Effektestimater
Klinisk intervju OR 0,62 (95% KI 0,28 til 1,35); Symptomskala (1 studie) OR: 0,65 (95% KI 0,33 til 1,28)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 2. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Remisjon- tidspunkt for oppfølging 6 til 9 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (48-220 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Klinisk intervju (1 studie) OR: 0,83 (95% KI 0,27 til 2,60); Symptomskala (1 studie) OR: 1,50 (95% KI 0,88 til 2,58)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 2. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Symptomer depresjon- korttidsoppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (220 til 255 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Selvrapportert standardisert gjennomsnitt 0,16 (95% KI -0,69 til 1,01); p=0,71 Observatørrapportert (1 studie) MD 5,76 (KI 3,46 til 8,06)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 2. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Symptomer depresjon- tidspunkt for oppfølging 6 til 9 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (220 til 268 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Selvrapportert standardisert gjennomsnitt -0,04 (95% KI -0,51 til 0,42), p=0,85; Observatørrapportert (1 studie) MD 0,05 (95% KI -2,11 til 2,21)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 2. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Selvmordstanker- korttidsoppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (268 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnitt -3,12 (95% KI -5,9 til -0,33) p=0,028
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 2. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Selvmordstanker- tidspunkt for oppfølging 6 til 9 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (268 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnitt -2,89 (95% KI -5,49 til -0,28) p=0,03 til fordel for kognitiv atferdsterapi
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 2. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Frafall- korttidsoppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (268 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
OR: 0,61 (95% KI 0,11 til 3,28)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 2. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Frafall- tidspunkt for oppfølging 6 til 9 måneder
Studier (antall personer)
2 studier (223 til 268 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
24/109
Effektestimater
OR: 0,61 (95% KI 0,11 til 3,28); OR: 1,17 (95% KI 0,63 til 2,19)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 2. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter.