Kortvarig psykoanalytisk terapi sammenliknet med annen behandling

Populasjon: Barn og unge diagnostisert med alvorlig depresjon
Intervensjon:
Sammenligning: Annen aktiv behandling
Basert på: Viswanathan 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer depresjon (Ungdom med MDD) selvrapportert (MFQ)
Studier (antall personer)
1 studie (214 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,25 (95 % KI -0,51 til 0,02)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene) 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Symptomer depresjon (Ungdom med MDD) selvrapportert (MFQ) 21.5 mnd. oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (237 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,11 (95 % KI -0,37 til 0,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene) 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Behandlingsrespons (Ungdom med MDD) (MFQ)
Studier (antall personer)
1 studie (311 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,03 (95 % KI 0,89 til 1,20)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene) 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Behandlingsrespons (Ungdom med MDD) (MFQ) 21.5 mnd. oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (311 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,03 (95 % KI 0,86 til 1,11)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene) 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Tilstedeværelse av MDD diagnose
Studier (antall personer)
1 studie (191 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,81 (95 % KI 0,57 til 1,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene) 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Tilstedeværelse av MDD diagnose 21.5 mnd. oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (191 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,56 (95 % KI 0,31 til 0,99)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene) 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Tilbakefall (relapse) (ungdom med MDD) (K-SADS)
Studier (antall personer)
1 studie (91 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,36 (95 % KI 0,07 til 1,75)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene) 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Selvmordsforsøk (ungdom med MDD)
Studier (antall personer)
1 studie (antall deltakere ikke rapportert)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
1 i hver gruppe
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene) 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Selvmordsforsøk (ungdom med MDD) 21.5 mnd. oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (antall deltakere ikke rapportert)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Ingen selvmordsforsøk i både tiltaks- og kontrollgruppe
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene) 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Frafall (dropout) (ungdom med MDD)
Studier (antall personer)
1 studie (antall deltakere ikke rapportert)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
43 % vs. 36 %, ingen forskjell i chi-kvadrat test, RR ikke mulig å regne ut
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene) 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)