Kombinasjonsbehandling sammenliknet med psykologisk behandling

Populasjon: Barn og unge mellom 11 og 18 år vurdert som å ha subterskel symptomer på depresjon
Intervensjon: Kombinasjonsbehandling (psykologisk behandling og antidepressiva)
Sammenligning: Psykologisk behandling
Basert på: Dalsbø 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Remisjon (behandlers vurdering)- tidspunkt for oppfølging 6 til 9 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (39 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
556 per 1000
Effektestimater
810 per 1000 (fra 503 færre til 947 flere per 1000) OR 3,40 (95% KI 0,81 til 14,24)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert (-2) på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere, og konfiendsintervallet inkluderer også både nytte og ulempe ved tiltaket. 2. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Symptomer depresjon (Reynolds Adolescent Depression Scale, RADS)- tidspunkt for oppfølging rett etter behandling
Studier (antall personer)
3 studier (311 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig depresjonssymptomer var 0,16 standardavvik lavere [fra 0,97 lavere til 0,64 høyere]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
Utfall
Symptomer depresjon (Reynolds Adolescent Depression Scale, RADS)- tidspunkt for oppfølging 12 måneder etter behandling
Studier (antall personer)
1 studie (218 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittlig depresjonssymptomer var 56,2
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell ‐3,1 (95% KI ‐6,38 til 0,18)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert (-2) på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere, og konfiendsintervallet inkluderer også både nytte og ulempe ved tiltaket. 2. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Funksjon (Global Assessment Functioning Scale, C-GAS)- tidspunkt for oppfølging 6 til 9 måneder etter behandling
Studier (antall personer)
1 studie (38 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittlig fungering var 67,76
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 0,43 (95% KI ‐7,04 til 7,9)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert (-2) på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere, og konfiendsintervallet inkluderer også både nytte og ulempe ved tiltaket. 2. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Selvmordstanker (Suicidal Ideation Questionnaire, SIQ)- tidspunkt for oppfølging 12 måneder etter behandling
Studier (antall personer)
1 studie (218 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittlig selvmordstanker var 0,9
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 0,9 (95% KI 1,37 lavere til 3,17 høyere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert (-2) på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere, og konfiendsintervallet inkluderer også både nytte og ulempe ved tiltaket. 2. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Frafall- tidspunkt for oppfølging rett etter behandling
Studier (antall personer)
3 studier (317 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
283 per 1000
Effektestimater
275 per 1000 (fra 96 til 574 per 1000) OR 0,96 (95% KI 0,27 til 3,41)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert (-2) på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere, og konfiendsintervallet inkluderer også både nytte og ulempe ved tiltaket. 2. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Frafall- tidspunkt for oppfølging 6 til 9 måneder etter behandling
Studier (antall personer)
2 studier (231 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
252 per 1000
Effektestimater
202 per 1000 (fra 119 til 324 per 1000) OR 0,75 (95% KI 0,40 til 1,42)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert (-2) på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere, og konfiendsintervallet inkluderer også både nytte og ulempe ved tiltaket. 2. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter.