Kombinasjonsbehandling (psykoterapi og medisiner) sammenliknet med psykologisk behandling del 2.

Populasjon: Barn og unge med depresjon eller alvorlig depresjon
Intervensjon: Kombinasjonsbehandling (psykoterapi og antidepressiva)
Sammenligning: Psykologisk behandling
Basert på: Viswanathan 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Dødelighet (ungdom med MDD)
Studier (antall personer)
1 studie (218 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Ingen selvmord rapportert
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Suicidalitet (ungdom med MDD) selvrapportert (SIQR-Jr)
Studier (antall personer)
2 studier (270 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,04 (95 % KI -0,23 til 0,30)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Suicidalitet (ungdom med MDD, dystymi eller uspesifisert depresjon) selvrapportert (SIQR-Jr)
Studier (antall personer)
1 studie (47 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,19 (95 % KI -0,38 til 0,76)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Selvmordsforsøk (ungdom med MDD)
Studier (antall personer)
1 studie (218 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 4,15 (95 % KI 0,47 til 36,53)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Psykiatrirelaterte uønskede hendelser (ungdom med MDD)
Studier (antall personer)
1 studie (218 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Ingen rapporterte hendelser
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Uønskede hendelser (ungdom med MDD)
Studier (antall personer)
1 studie (218 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,87 (95 % KI 0,65 til 5,39)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Selvmordsrelaterte uønskede hendelser (ungdom med MDD)
Studier (antall personer)
1 studie (218 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,25 (95 % KI 0,39 til 3,96)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Uønskede hendelser oppstått i psykiatrisk behandling (ungdom med MDD)
Studier (antall personer)
1 studie (218 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 6,22 (95 % KI 0,76 til 50,84)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)