Kombinasjonsbehandling (psykoterapi og medisiner) sammenliknet med psykologisk behandling del 1.

Populasjon: Barn og unge diagnostisert med depresjon eller alvorlig depresjon
Intervensjon: Kombinasjonsbehandling (psykoterapi og antidepressiva)
Sammenligning: Psykologisk behandling
Basert på: Viswanathan 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Depresjon (Ungdom med MDD) KAT + fluoksetin vs. KAT klinikerrapportert (CDRS-R)
Studier (antall personer)
1 studie (218 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,95 (95 % KI -1,23 til -0,67)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Depresjon (barn med MDD, dystymi eller uspesifisert depresjon) IPT + SSRIs vs. IPT klinikerrapportert (CDRS)
Studier (antall personer)
1 studie (16 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,72 (95 % KI -1,76 til 0,32)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Depresjon (ungdom med skolevegring, angst og MDD) KAT + imipramin vs. KAT klinikerrapportert (CDRS)
Studier (antall personer)
1 studie (63 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,83 (95 % KI -1,35 til -0,32)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Depresjon (ungdom med ruslidelse og MDD) KAT + sertralin vs. KAT klinikerrapportert (HAM-D)
Studier (antall personer)
1 studie (10 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,37 (95 % KI -0,88 til 1,62)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Symptomer depresjon (Ungdom med MDD) KAT + fluoksetin eller sertralin vs. KAT selv-rapportert (RADS)
Studier (antall personer)
2 studier (280 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95 % KI -varierere mellom 0,83 til 0,11, krysser null i en studie)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Symptomer depresjon (Ungdom med MDD) KAT + sertralin vs. KAT selv-rapportert (RADS)
Studier (antall personer)
1 studie (47 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,33 (95 % KI -0,25 til 0,90)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Symptomer depresjon (Ungdom med skolevegring, angst og MDD) KAT + imipramin vs. KAT selv-rapportert
Studier (antall personer)
1 studie (63 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,42 (95 % KI -0,92 til 0,08)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Fortsatt MDD diagnose etter behandling (ungdom med MDD dystymi og uspesifisert depresjon) KAT vs. kombinasjonsbehandling
Studier (antall personer)
1 studie (47 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
OR 0,19 (95 % KI 0,03 til 1,16)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Tilfriskning (remission) (ungdom med MDD) KAT + fluoksetin vs. KAT
Studier (antall personer)
1 studie (218 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 2,31 (95 % KI 1,41 til 3,79)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie
Utfall
Tilfriskning (remission) (ungdom med MDD dystymi eller uspesifisert depresjon) KAT vs. KAT og sertralin
Studier (antall personer)
1 studie (47 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
OR 2,7 (95 % KI 0,60 til 12,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Tilfriskning (remission) (ungdom med MDD dystymi eller uspesifisert depresjon) KAT vs. KAT og sertralin
Studier (antall personer)
1 studie (47 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,71 (95 % KI 0,10 til 5,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Tilfriskning (remission) (ungdom med skolevegring, angst og MDD) KAT + imipramin vs. KAT
Studier (antall personer)
1 studie (63 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,65 (95 % KI 0,89 til 3,06)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Behandlingsrespons (ungdom med MDD)
Studier (antall personer)
2 studier (270 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR (95 % KI 0,78 til 1,64) krysser null effekt linjen
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Funksjonsstatus (ungdom med MDD) KAT + fluoksetin vs. KAT (CGAS)
Studier (antall personer)
1 studie (185 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,56 (95 % KI 0,27 til 0,86)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie
Utfall
Funksjonsstatus (barn med MDD, dystymi eller uspesifisert depresjon) IPT + SSRIs vs. IPT
Studier (antall personer)
1 studie (16 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,42 (95 % KI -0,60 til 1,44)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)