Kombinasjonsbehandling (psykoterapi og medisiner) sammenliknet med medikamentell behandling del 2.

Populasjon: Barn og unge med depresjon eller alvorlig depresjon
Intervensjon: Kombinasjonsbehandling (psykoterapi og antidepressiva)
Sammenligning: Medikamentell behandling
Basert på: Viswanathan 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Funksjonsstatus (ungdom med MDD) Ved 13 mnd. oppfølging (CGAS)
Studier (antall personer)
1 studie (152 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,37 (95 % KI 0,05 til 0,69)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Dødelighet (ungdom med MDD)
Studier (antall personer)
1 studie (216 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Ingen selvmord rapportert
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Selvmordstanker (suicidal ideation) (ungdom med MDD) selvrapportert (SIQR-Jr)
Studier (antall personer)
2 studier (275 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,23 (95 % KI -0,50 til 0,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Selvmordstanker (suicidal ideation) (ungdom med MDD, dystymi eller uspesifisert depresjon) selvrapportert (SIQR-Jr)
Studier (antall personer)
1 studier (51 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,04 (95 % KI -0,59 til 0,51)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Selvmordsforsøk (ungdom med MDD)
Studier (antall personer)
2 studier (380 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,01-2,04 (95 % KI krysser 0)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Selvmordsrelaterte uønskede hendelser (ungdom med MDD)
Studier (antall personer)
1 studie (216 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,68 (95 % KI 0,25 til 1,84)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Uønskede hendelser (ungdom med MDD)
Studier (antall personer)
1 studie (216 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,71 (95 % KI 0,32 til 1,58)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)