Kombinasjonsbehandling (psykoterapi og medisiner) sammenliknet med medikamentell behandling del 1.

Populasjon: Barn og unge med depresjon eller alvorlig depresjon
Intervensjon: Kombinasjonsbehandling (psykoterapi og antidepressiva)
Sammenligning: Medikamentell behandling
Basert på: Viswanathan 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer depresjon (Ungdom med MDD) KAT + SSRIs vs. SSRIs klinikerrapportert (CDRS-R, HAM-D)
Studier (antall personer)
2 studier (368 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95 % KI -0,31 til -0,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Symptomer depresjon (ungdom med MDD) KAT + SSRIs vs. SSRIs klinikerrapportert (HAM-D) Oppfølging 13 mnd. etter behandling
Studier (antall personer)
1 studie (152 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,23 (95 % KI -0,55 til 0,09)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Symptomer depresjon (ungdom med MDD) KAT +SSRIs vs. SSRIs selv-rapportert (CDI, RADS, CES-D og MFQ)
Studier (antall personer)
4 studier (450 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,15 (95 % KI -0,34 til 0,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Symptomer depresjon (ungdom med MDD) KAT +SSRIs vs. SSRIs Selv-rapportert (CES-D, 13 mnd. oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (152 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,3 (95 % KI -0,64 til 0,00)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Symptomer depresjon ((ungdom med MDD dystymi eller uspesifisert depresjon) KAT + SSRIs vs. SSRIs selv-rapportert (RADS)
Studier (antall personer)
1 studie (51 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,07 (95 % KI -0,62 til 0,48)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Symptomer depresjon (Ungdom med MDD) KAT + bupropion vs. bupropion selv-rapportert (BDI)
Studier (antall personer)
1 studie (65 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,62 (95 % KI -1,11 til -0,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie
Utfall
Fortsatt MDD diagnose etter behandling (ungdom med MDD dystymi eller uspesifisert depresjon) kombinasjonsbehandling vs. medisiner
Studier (antall personer)
1 studie (51 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
OR 1,31 (95 % KI 0,31 til 5,48)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Behandlingsrespons (ungdom med MDD)
Studier (antall personer)
2 studier (275 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR (95 % KI 0,89 til 1,17) krysser null effekt linjen
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Tilfriskning (recovery) (ungdom med MDD)
Studier (antall personer)
1 studie (152 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,82 (95 % KI 0,48 til 1,42)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Tilfriskning (recovery) (ungdom med MDD) Oppfølgingstid 13 mdn. 10 mnd. etter endt behandling
Studier (antall personer)
1 studie (152 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,82 (95 % KI 0,48 til 1,42)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Tilfriskning (remission) (ungdom med MDD) Kombinasjonsbehandling vs. medikamenter
Studier (antall personer)
1 studie (216 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,61 (95 % KI 1,05 til 2,46)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie
Utfall
Tilfriskning (remission) (ungdom med MDD, dystymi eller uspesifisert depresjon)) Kombinasjonsbehandling vs. medisiner
Studier (antall personer)
1 studie (51 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
OR 3,0 (95 % KI 0,68 til 13,31)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Tilfriskning (remission) (ungdom med MDD, dystymi eller uspesifisert depresjon)) Kombinasjonsbehandling vs. medisiner
Studier (antall personer)
1 studie (51 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
OR 0,71 (95 % KI 0,10 til 5,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Tilbakefall (relapse) (ungdom med MDD)
Studier (antall personer)
1 studie (135 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Jevnt fordelt mellom de to gruppene, p = 0,76
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie