Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Barn og unge diagnostisert med depresjon eller vurdert som å ha subterskel symptomer på depresjon (hvorav noen også hadde andre diagnoser).
Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi (både gruppebasert og individuell terapi)
Sammenligning: Vanlig oppfølging eller venteliste
Basert på: Socialstyrelsen 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Remisjon- tidspunkt for oppfølging rett etter behandling
Studier (antall personer)
24 studier (1289 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
202/596 (33,89%)
Effektestimater
RR 1,38 (KI 1,14 til 1,66), p=0,0009
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1,2
Middels
Beskrivelse
1. Noe blandede diagnoser (angstlidelser og pasienter med mindre alvorlig depresjon), har valgt å ikke gradere ned for dette 2. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Symptomer depresjon- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
10 studier (523 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Hedges g=0,655 (KI: 0,40 til 0,91), p<,001
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
2. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
-
Beskrivelse
Ikke rapportert