Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med medikamentell behandling

Populasjon: Ungdom diagnostisert med alvorlig depresjon
Intervensjon: kognitiv atferdsterapi
Sammenligning: medikamentell behandling (fluoksetin)
Basert på: Viswanathan 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer depresjon (Ungdom med MDD) klinikerrapportert (CDRS-R)
Studier (antall personer)
1 studie (220 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,66 (95 % KI 0,39 til 0,93)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene) 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere
Utfall
Symptomer depresjon (ungdom med MDD) selvrapportert (RADS)
Studier (antall personer)
1 studie (46 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,42 (95 % KI -1,00 til 0,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene) 3. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere
Utfall
Behandlingsrespons (ungdom med MDD)
Studier (antall personer)
2 studier (284 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR (95 % KI 1,12 til 1,24)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Fortsatt MDD diagnose etter behandling (ungdom med MDD, dystymi eller DD NOS
Studier (antall personer)
1 studie (46 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
OR 6,86 (95 % KI 1,12 til 41,48)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene) 3. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere
Utfall
Tilfriskning (remission) (ungdom med MDD
Studier (antall personer)
1 studie (220 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,70 (95 % KI 0,40 til 1,20)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene) 3. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Funksjonsstatus (ungdom med MDD) (CGAS)
Studier (antall personer)
1 studie (220 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,18 (95 % KI -0,47 til 0,11)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene) 3. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere
Utfall
Funksjonsstatus (ungdom med MDD, dystymi og uspesifisert depresjon) (CGAS)
Studier (antall personer)
1 studie (46 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,18 (95 % KI -0,47 til 0,11)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Dødelighet (ungdom med MDD)
Studier (antall personer)
1 studie (220 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Ingen selvmord rapportert
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene) 3. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere
Utfall
Suicidalitet (ungdom med MDD) selvrapportert (SIQR-Jr)
Studier (antall personer)
2 studier (279 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,28 (95 % KI -0,55 til -0,02)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene) 3. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere
Utfall
Suicidalitet (ungdom med MDD, dystymi og uspesifisert depresjon) selvrapportert (SIQR-Jr)
Studier (antall personer)
1 studie (48 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,20 (95 % KI 95 % -0,77 til 0,37)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene) 3. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere
Utfall
Selvmordsforsøk (ungdom med MDD) Selvmords-relaterte uønskede hendelser (ungdom med MDD)
Studier (antall personer)
1 studie (220 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,49 (95 % KI 0,05 til 5,34)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene) 3. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Selvmords-relaterte uønskede hendelser (ungdom med MDD)
Studier (antall personer)
1 studie (220 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,33 (95 % KI 0,01 til 7,95)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene) 3. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere
Utfall
Uønskede hendelser (ungdom med MDD)
Studier (antall personer)
1 studie (220 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,38 (95 % KI 0,14 til 1,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene) 3. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Uønskede hendelser oppstått i psykiatrisk behandling (ungdom med MDD)
Studier (antall personer)
1 studie (220 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,08 (95 % KI 0,01 til 0,62)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene) 3. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere