Kognitiv atferdsterapi i tillegg til vanlig oppfølging sammenliknet med vanlig oppfølging del 2.

Populasjon: Ungdommer med alvorlig depresjon
Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi i tillegg til vanlig oppfølging
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: Viswanathan 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Fungering (ungdom med MDD og dystymi) klinikerrapportert (GAF)
Studier (antall personer)
1 studie (88 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0; (95 % KI -0,42 til 0,42)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Fungering (ungdom med MDD) klinikerrapportert (CGAS)
Studier (antall personer)
1 studie (212 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,56 (95 % KI 0,28 til 0,83)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie
Utfall
Fungering (ungdom med MDD og dystymi) Oppfølgingstid 96 uker klinikerrapportert (GAF)
Studier (antall personer)
1 studie (88 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,21 (95 % KI -0,63 til 0,21)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Fungering (ungdom med MDD) Oppfølgingstid 24 mnd. klinikerrapportert (CGAS)
Studier (antall personer)
1 studie (212 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,04 (95 % KI -0,23 til 0,31)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Selvmordstanker total skår (ungdom med MDD klinikerrapportert (K-SADS)
Studier (antall personer)
1 studie (88 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,17 (95 % KI -0,25 til 0,52)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)