Kognitiv atferdsterapi i tillegg til vanlig oppfølging sammenliknet med vanlig oppfølging del 1.

Populasjon: Ungdommer med alvorlig depresjon
Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi i tillegg til vanlig oppfølging (TAU)
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: Viswanathan 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer depresjon (ungdom med MDD og dystymi) etter endt behandling klinikerrapportert (HAM-D)
Studier (antall personer)
1 studie (88 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,10 (95 % KI -0,52 til 0,32)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Symptomer depresjon (ungdom med MDD) etter endt behandling klinikerrapportert (CDRS)
Studier (antall personer)
1 studie (212 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,60 (95 % KI -0,87 til -0,32)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie
Utfall
Symptomer depresjon (ungdom med MDD) oppfølgingstid 26 mnd. klinikerrapportert (CDRS)
Studier (antall personer)
1 studie (212 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,10 (95 % KI -0,37 til 0,17)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Symptomer depresjon (ungdom med MDD og dystymi) oppfølgingstid 24 mnd. klinikerrapportert (HAM-D)
Studier (antall personer)
1 studie (88 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,06 (95 % KI -0,48 til 0,35)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Symptomer depresjon (ungdom med MDD og dystymi) selvrapportert (CES-D)
Studier (antall personer)
1 studie (88 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,20 (95 % KI -0,62 til 0,22)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Symptomer depresjon (ungdom med MDD og dystymi) oppfølgingstid 24 mnd. selvrapportert (CES-D)
Studier (antall personer)
1 studie (88 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,16 (95 % KI -0,58 til 0,26)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Symptomer depresjon (ungdom med MDD og dystymi) foreldrerapportert (CBCL-Depression)
Studier (antall personer)
1 studie (88 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,24 (95 % KI -0,18 til 0,66)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Symptomer depresjon (ungdom med MDD og dystymi) etter 24 mnd. foreldrerapportert (CBCL-Depression)
Studier (antall personer)
1 studie (88 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,06 (95 % KI -0,36 til 0,48)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Uker til tilfriskning (ungdom med MDD) tid i uker (minst 8 uker av ingen eller liten depresjons-symptomer
Studier (antall personer)
1 studie (212 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,35 (95 % KI -0,60 til -0,06)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie
Utfall
Tilfriskning (recovery) (ungdom med MDD og dystymi og uten depresjons-diagnose)
Studier (antall personer)
1 studie (88 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,10 (95 % KI 0,76 til 1,66)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Tilfriskning (recovery) (ungdom med MDD) minst 8 uker av ingen eller liten depresjons-symptomer
Studier (antall personer)
1 studie (212 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 2,59 (95 % KI 1,41 til 4,74)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Tilfriskning (recovery) (ungdom med MDD og dystymi) oppfølgingstid 24 mnd. uten diagnose av depresjon
Studier (antall personer)
1 studie (212 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,97 (95 % KI 0,85 til 1,10)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Tilfriskning (recovery) (ungdom med MDD) oppfølgingstid 26 mnd. minst 8 uker av >5 depresjons-symptomer
Studier (antall personer)
1 studie (212 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,13 (95 % KI 1,00 til 1,28)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Behandlingsrespons (ungdom med MDD) minst 8 uker av >5 depresjons-symptomer
Studier (antall personer)
1 studie (212 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,45 (95 % KI 1,13 til 1,85)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie
Utfall
Behandlingsrespons (ungdom med MDD oppfølgingstid 26 mnd. minst 8 uker av ingen eller liten depresjons-symptomer
Studier (antall personer)
1 studie (212 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,02 (95 % KI 0,95 til 1,10)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)