Familieterapi sammenliknet med pilleplacebo

Populasjon: : Barn og unge diagnostisert med dystymi, alvorlig depresjon eller uspesifisert depresjon
Intervensjon: Familieterapi
Sammenligning: Pilleplacebo
Basert på: Viswanathan 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer depresjon (Ungdom med MDD, dystymi eller uspesifisert depresjon (DD NOS) klinikerrapportert (CDRS-R)
Studier (antall personer)
1 studie (36 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,10 (95 % KI -0,75 til 0,55)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Tilfriskning (remission) (Ungdom med MDD, dystymi eller uspesifisert depresjon (DD NOS) skår på 28 eller lavere (CDRS-R)
Studier (antall personer)
1 studie (36 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,10 (95 % KI 0,63 til 1,91)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert