Familieterapi sammenliknet med annen behandling

Populasjon: Familieterapi
Intervensjon: Familieterapi
Sammenligning: Annen behandling
Basert på: Viswanathan 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer depresjon (unge med MDD, dystymi eller uspesifisert depresjon (DD NOS) klinikerrapportert (CDRS-R)
Studier (antall personer)
1 studie (99 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,30 (95 % KI -0,67 til 0,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene) 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Symptomer depresjon (unge med MDD, dystymi eller uspesifisert depresjon (DD NOS) selv-rapportert (CDI-CR, SMFQ)
Studier (antall personer)
2 studier (163 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell varierer fra -0,28 95 % KI til 0,01 hvor begge 95 % KI krysser 0)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene) 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Symptomer depresjon (unge med MDD, dystymi eller uspesifisert depresjon (DD NOS) selv-rapportert (SMFQ) oppfølgingstid 5 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (64 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,18 (95 % KI -0,31 til 0,67)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene) 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Symptomer depresjon (unge med MDD) selv-rapportert (BDI)
Studier (antall personer)
1 studie (107 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,07 (95 % KI -0,54 til 0,40)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene) 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Symptomer depresjon (unge med MDD, dystymi eller uspesifisert depresjon (DD NOS) foreldre-rapportert (CDI-PR)
Studier (antall personer)
1 studie (99 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,19 (95 % KI -0,56 til 0,17)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene) 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Behandlingsrespons (unge med MDD, dystymi eller uspesifisert depresjon (DD NOS) (CDRS-R)
Studier (antall personer)
1 studie (99 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,30 (95 % KI 1,03 til 1,64)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene)
Utfall
Behandlingsrespons (unge med MDD) (BDI)
Studier (antall personer)
1 studie (107 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,93 (95 % KI 0,53 til 1,63)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene)
Utfall
Tilfriskning (remisjon) (unge med MDD, dystymi eller uspesifisert depresjon (DD NOS) (CDRS-R < 28)
Studier (antall personer)
1 studie (99 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,40 (95 % KI 0,95 til 2,06)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene)
Utfall
Tilfriskning (remisjon) (unge med MDD) (BDI)
Studier (antall personer)
1 studie (107 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,83 (95 % KI 0,42 til 1,67)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene)
Utfall
Tilbakefall (recurrence) (unge med MDD, dystymi eller uspesifisert depresjon (DD NOS)
Studier (antall personer)
1 studie (134 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Tilbakefall var relativt sjelden, men var mer vanlig blant ungdommer som mottok interpersonlig terapi (IP)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie
Utfall
Fungering (unge med MDD, dystymi eller uspesifisert depresjon (DD NOS)
Studier (antall personer)
1 studie (99 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,09 (95 % KI -0,46 til 0,27)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene)
Utfall
Fungering (ungdom med MDD) klinikerrapportert (CGAS < 60 ja vs. nei)
Studier (antall personer)
1 studie (107 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 1,09 (95 % KI 0,56 til 2,13)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene)
Utfall
Fungering (unge med MDD, dystymi og uspesifisert depresjon (DD NOS) Self-rapport (SAS-SR)
Studier (antall personer)
1 studie (99 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,29 (95 % KI -0,66 til 0,08)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene)
Utfall
Selvmordstanker (ungdom med MDD) klinikerrapportert (K-SADS)
Studier (antall personer)
1 studie (107 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,40 (95 % KI 0,08 til 1,93)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene)