Familiebasert interpersonlig terapi sammenliknet med aktiv oppfølging

Populasjon: Barn og unge diagnostisert med depresjon og alvorlig depresjon
Intervensjon: Familiebasert interpersonlig terapi
Sammenligning: Aktiv oppfølging (Child-centered therapy)
Basert på: Viswanathan 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer depresjon (unge med MDD, dystymi eller uspesifisert depresjon) klinikerrapportert (CDRS-R)
Studier (antall personer)
1 studie (38 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -4,22 (95 % KI -5,38 til -3,06)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene)
Utfall
Symptomer depresjon (unge med MDD, dystymi eller uspesifisert depresjon) selv-rapportert (MFQ-C)
Studier (antall personer)
1 studie (38 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -3,35 (95 % KI -4,36 til -2,34)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene)
Utfall
Symptomer depresjon (unge med MDD, dystymi eller uspesifisert depresjon) foreldrerapportert (MFQ-P)
Studier (antall personer)
1 studie (38 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -4,35 (95 % KI -5,53 til -3,16)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene)
Utfall
Tilfriskning (remission) (unge med MDD, dystymi, eller uspesifisert depresjon) skår på 28 eller lavere (CDRS-R)
Studier (antall personer)
1 studie (38 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 2,08 (95 % KI 0,87 til 4,95)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere og kun 1 studie 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet mellom studiene) 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapporert