Danseterapi sammenliknet med ingen oppfølging

Populasjon: Jenter, gjennomsnittsalder 16 år, diagnostisert med depresjon
Intervensjon: Danseterapi
Sammenligning: Ingen oppfølging (venteliste)
Basert på: Meekums 2015
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer depresjon- oppfølging rett etter behandling
Studier (antall personer)
1 studie (40 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
46,1 standardisert gjennomsnitt (SD 5,7)
Effektestimater
0,04 standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI -0,58 til 0,66)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 2. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon- upresist estimat. 3. Nedgradert på grunn av mangel på overførbarhet- jenter fra en kontekst (Korea). 4. Nedgradert på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Sosial funksjon (Symptom Checklist-revised-90, SCL-90-R)- oppfølging rett etter behandling
Studier (antall personer)
1 studie (40 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-6,80 gjennomsnittlig forskjell i favør av danseterapi (95% KI -11,44 til -2,16)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon. Dokumentasjonsgrunnlaget består av få studier med få deltakere. 2. Nedgradert på grunn av mangel på presisjon- upresist estimat. 3. Nedgradert på grunn av mangel på overførbarhet- jenter fra en kontekst (Korea). 4. Nedgradert på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Uønskede hendelser
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
-
Beskrivelse
Ikke rapportert